СТВОРЕНО ПАКТОМ

1

2

3

4

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Понад 100,000 дітей в Україні живуть в інтернатних закладах. Лише 8% з них є сиротами, інші ж мають одного або обох батьків. Уряд України визнав реформу деінституціалізації пріоритетом своєї діяльності, прийнявши Національну стратегію та План дій реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки в серпні 2017 року. Основна мета Стратегії полягає у трансформації наявної системи інституційного догляду в систему, яка забезпечує права дітей на виховання в сім’ї.   
Офіс Уповноваженого Президента України з прав дитини керує та координує діяльність з впровадження даної реформи. Проте, офіс Уповноваженого визнає відсутність інструментів для аналізу даних, які б сприяли проведенню якісного моніторингу впровадження реформи. Пакт в партнерстві з офісом Уповноваженого Президента України з прав дитини розробив рішення для вирішення цієї проблеми. В рамках програми інновацій Ignite команда Пакт Україна створила PRO-MISE! – онлайн портал, якій дозволяє здійснювати моніторинг реформи ДІ. Моніторинговий та інформаційний портал представляє надійні дані для прийняття рішень, дружню до користувача візуалізацію даних, а також можливість повідомляти про випадки порушення прав дітей в інтернатних закладах в реальному часі. Портал офіційно запущений і доступний за посиланням: www.diplatform.org.ua.

Національний портал стратегічної інформації у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу створено Пактом у співпраці з центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України. Портал об’єднує кілька інтерактивних інтернет-ресурсів у сфері моніторингу та оцінки та стратегічної інформації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу таких як регіональні профілі онлайн, картування послуг, реєстр ВІЛ-сервісних організацій та донорів, реєстр інтервенцій у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

PRO-MISE! (ОНЛАЙН ПОРТАЛ МОНІТОРИНГУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОРТАЛ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ

ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ

У Пакті ми прагнемо значно поліпшити життя людей за допомогою програм, що покращують доступ до якісної медичної допомоги, створюють можливості для забезпечення гідних умов життя та забезпечують стале використання природних ресурсів. Незважаючи на те, що легко підрахувати кількість людей, які брали участь у наших проектах, важче всебічно оцінити переваги, які вони отримують в результаті участі, а також відносну цінність цих результатів в їхньому житті. Методологія оцінки окупності соціальних інвестицій (SROI) - це один із способів зробити це. Це методологія, яка дозволяє зафіксувати та визначити цінність результатів, як запланованих, так і незапланованих, для всіх зацікавлених сторін, як безпосередніх учасників проекту, так і тих, хто отримав вигоду опосередковано. Центральним елементом методології є бенефіціари, які самостійно визначають результати проекту та відносну цінність цих результатів у їхньому житті. Співвідношення величини витрат (інвестицій) та вигод (результатів) і є коефіцієнтом SROI.  Окрім визначення фінансової окупності, застосування методу SROI дає інформацію стосовно шляхів можливого покращення послуг, підвищення їх ефективності в цілому.

ПАКТ в Україні вже має досвід проведення двох оцінок:

1.    За результатами поведінкового втручання для ЛВІН «Сім кроків» (за результатами проведеної оцінки було отримано сертифікат сертифікат від Міжнародної організації Social Value International).
2.    Прогностична оцінка проекту «Промприлад. Реновація», що передбачає створення в Івано-Франківську інноваційної платформи нового формату на базі заводу «Промприлад» на перетині 4 основних функцій: нова економіка, сучасне мистецтво, неформальна освіта й урбаністика.

ОЦІНКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОВЕДІНКОВОГО ВТРУЧАННЯ ДЛЯ ЛВІН «СІМ КРОКІВ»

ПРОМПРИЛАД. РЕНОВАЦІЯ
ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ОКУПНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ПРОЕКТ "НОВИЙ ВІДЛІК"

ЕКОСИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Пакт завжди пропонує інноваційні можливості для покращення спроможностей місцевих партнерських організацій, аби вони були життєздатними, а їхні послуги стійкими. В 2015 році Пакт реалізував пілотну програму та підтримав 6 українських ВІЛ-сервісних організацій, які змогли запустити власні соціальні підприємства в рамках стратегії забезпечення їхньої життєздатності. Унікальний підхід Пакту поєднав в собі елементи дизайн-мислення, розробки бізнес-стратегії, організаційного розвитку та навчання за принципом «рівний-рівному». 
В квітні-грудні 2016 року Пакт провів дослідження з метою оцінки українських соціальних підприємств та визначення їхніх найкращих практик. Враховуючи отримані результати та з метою більш глибокого та комплексного вивчення екосистеми соціального підприємництва в Україні, в березні-червні 2018 року Пакт провів прикладний політико-економічний аналіз (APEA), який включав кабінетне дослідження, інтерв’ю та фокус групи з представниками трьох ключових сегментів екосистеми: соціальними підприємцям, донорами/інвесторами, інкубаторами/акселераторами.  

НОВА ХВИЛЯ
СТАН СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ (АНГЛІЙСЬКОЮ)

ЯК ПЕРЕТВОРИТИ СОЦІАЛЬНУ ІДЕЮ НА УСПІШНУ БІЗНЕС МОДЕЛЬ.
ТРЕНІНГ З БІЗНЕС МОДЕЛЮВАННЯ

КОРОТКО ПРО ЕКОСИСТЕМУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ЕКОСИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ