Пакт оголошує конкурс проєктів на підтримку діяльності коаліцій місцевих жіночих правозахисних організацій

Конкурс
February 17, 2023
Kyiv

Конкурс відбувається у рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», який впроваджується Пактом за підтримки Уряду Канади.  

Пакт підтримає проєкти місцевих жіночих правозахисних організацій, спрямовані на:  

 • покращення доступу до психосоціальних, медичних, адміністративних послуг, правової та інших видів допомоги для внутрішньо переміщених жінок і жінок у приймаючих громадах; 

 • розширення економічних прав і можливостей та фінансової безпеки жінок завдяки розвитку жіночого підприємництва та підвищення можливостей працевлаштування; 

 • сприяння соціальній згуртованості між внутрішньо переміщеними жінками і жінками у приймаючих громадах; формування жіночого лідерства та посилення участі жінок в розбудові миру та відновленні країни 

Кожна заявка має містити адвокаційну діяльність як складову проєкту.  

Пріоритет надаватиметься місцевим жіночим організаціям, які продемонстрували свою здатність об'єднуватись в мережі та коаліції на підтримку та просування гендерної рівності; а також організаціям, які сприяють розбудові та зміцненню новостворених жіночих організацій шляхом розвитку лідерства та участі в колективних діях, адвокації і прийнятті рішень. 

Максимальне фінансування кожного окремого проєкту не має перевищувати суму 20 000 CAD. Бюджет окремого проєкту розраховується у американських доларах по курсу 1 USD= 1.28017 CAD. Проєктна діяльність може здійснюватися в будь-якому регіоні України, на місцевому чи обласному рівнях. Тривалість кожного гранту не повинна перевищувати 7 місяців. 

Напрямки та пріоритетні теми   

Напрямки та пріоритетні теми конкурсу включають підсилення місцевих рішень задля поліпшення доступу до послуг для жінок і дівчат; просування ефективних стратегій соціальної згуртованості внутрішньо переміщених жінок та їхніх сімей у приймаючих громадах; розробка місцевих та регіональних політик та заходів, спрямованих на підвищення економічної безпеки жінок; посилення лідерства та участі жінок у прийнятті рішень на місцевому та регіональному рівнях.  

Заходи в рамках пріоритетних тем та напрямків можуть включати, але не обмежуватися наступними:  

 • Розробка політик та адвокатування необхідних політичних змін;  

 • Підвищення поінформованості громадськості про існуючі виклики та механізми реагування;  

 • Збір та використання даних для адвокаційної діяльності;  

 • Доступ до послуг для внутрішньо переміщених жінок, жінок з у приймаючих громадах та їхніх родин;  

 • Взаємодія та комунікація між різними стейкхолдерами та секторами;  

 • Інформаційно -просвітницькі заходи як частина адвокаційних кампаній;  

 • Донесення голосу жінок з метою забезпечення необхідних змін;  

 • Місцеві ініціативи, спрямовані на залучення жінок та жіночих правозахисних організацій до процесу відновлення;  

 • Посилення участі внутрішньо переміщених жінок у процесах прийняття рішень;  

 • Розробка програм розширення економічних прав і можливостей жінок та адвокація відповідних змін; надання знань та навичок щодо розвитку приватного підприємництва тощо;  

 • Розвиток потенціалу та програми менторства для новостворених місцевих жіночих організацій;  

 • Підтримка активність жінок на низовому рівні та залучення жінок до прийняття рішень;  

 • Підтримка персоналу місцевих жіночих організацій: запобігання професійному вигоранню та сприяння командотворенню.  

Очікувані результати:  

 • Збільшення кількості МЖО та інших стейкхолдерів, залучених до коаліцій та мереж на місцевому та (між)регіональному рівнях, що сприятимуть забезпеченню ґендерної рівності та просуванню прав жінок, особливо внутрішньо переміщених жінок;  

 • Розширення доступу до послуг та покращення економічної безпеки внутрішньо переміщених жінок та жінок у приймаючих громадах;  

 • Посилення соціальної згуртованості між внутрішньо переміщеними жінками та місцевими мешканками приймаючих громад;   

 • Розширення лідерства та збільшення представництва жінок у процесах прийняття рішень на різних рівнях; посилення інституційного розвитку новостворених МЖО на низовому рівні.   

Хто може подаватися  

Коаліція МЖО зі всієї України. Коаліція має складатись з однієї лідуючої організації та принаймні двох партнерських організацій. Лідуюча організація буде отримувати кошти і нести загальну відповідальність за реалізацію проєкту та звітність. Перелік партнерських організацій та їхні обов'язки повинні бути прописані у проєктній заявці. Листи – зобов'язання від партнерських організацій мають бути включені до проєктної заявки.  

Критерії відповідності:  

 • Юридично зареєстрована в Україні неприбуткова неполітична організація, очолювана жінкою, місією якої є боротьба з усіма формами дискримінації жінок та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків у всіх сферах суспільства шляхом просування прав жінок (представляючи різні групи) як права людини; адвокація (від місцевої до міжнародної політики); просвіта та підвищення обізнаності; моніторинг дотримання прав жінок на основі міжнародних документів та національного законодавства і політик на його виконання; надання послуг жінкам та дівчатам;   

 • Гендерна рівність та права жінок мають бути основним напрямком діяльності організації, що відображається у її статутній документації та поточній діяльності;  

 • Визнаний досвід в створенні та координації мереж і коаліцій на (між)регіональному та місцевому рівнях та роботі з ширшим колом стейкхолдерів;  

 • Визнаний досвід в адвокації та просуванні ґендерної рівності та прав жінок на національному, регіональному та/або місцевому рівнях.  

Процедура подання заявок  

Проєктна заявка подається в електронному форматі на електронну адресу: grants.wou@pactworld.org. У заголовку повідомлення потрібно вказати: Z4867/FR/CG3.   

Одна коаліція може подати заявку на один проєкт.  

Фінансування в межах гранту буде покривати лише прямі витрати на проєктну діяльність (адвокаційні заходи, тренінги, оплата послуг консультантів та консультанток, друковані матеріали тощо). Субгрантування коштів іншим організаціям в межах наданого гранту не передбачається.  

Всі матеріали та підтверджуючі документи подаються українською мовою.   

Заявка має включати: 

 • аплікаційну форму (шаблон можна завантажити нижче) 

 • форму бюджету (шаблон можна завантажити нижче) 

 • деталізацію бюджету (шаблон можна завантажити нижче) 

 • положення про неприналежність (шаблон можна завантажити нижче) 

 • листи-зобов’язання від партнерських організацій коаліції 

 • Статут організації  

 • Свідоцтво, Витяг чи Виписка про державну реєстрацію організації  

 • довідка про неприбутковість організацій 

 • копію протоколу зборів, на яких обрано (переобрано) діючий керівний склад організації (раду директорів або правління організації), та копію наказу про його затвердження. 

Звертаємо увагу, що аплікаційна форма має містити підписаний відповідальною особою титульний аркуш з наступною інформацією: назва проєкту, назва організації, яка подає проєктну заявку, контактна особа організації: її ім’я, посада, адреса, телефон та електронна пошта. 

Описова частина проєктної заявки повинна бути в форматі MS Word, з одинарним відступом та не перевищувати 8 сторінок.  

Кінцевий термін подання заявок: 20  березня, 2023 до 18:00 за київським часом

Заявки пройдуть перевірку на відповідність і потім будуть розглянуті зовнішнім Експертним комітетом. Усі заявники отримають повідомлення про результати розгляду їхньої заявки письмово електронною поштою.  

У разі виникнення технічних проблем із завантаженням документів прохання звертатись за електронною адресою grants.wou@pactworld.org.   

Чекаємо на ваші заявки! Давайте разом створювати світ рівних можливостей! 

Форми документів для подання заявки: